Vanliga frågor

 • Frågor om golvvärme

  Hur fungerar golvvärme?

  Syftet med golvvärme är att värma upp rummet underifrån och är en bekväm uppvärmningsmetod. Rör för golvvärme kan bäddas in direkt i betongplattan (tung/våt golvvärme) eller så kan särskilda värmefördelningspaneler användas (t.ex. SpeedUpTM), placerade närmare det färdiglagda golvet (lätt/torr golvvärme).

  Observera! Upp till 95 % av alla system installeras som tunga golvvärmesystem. Kontakta din installatör om du inte vet om ditt system är installerat som torrt eller vått golvvärmesystem.

  Vått golvvärmesystem har en relativt lång svarstid. Det tar generellt sett mellan 1–2 timmar per justerad grad för systemet att nå önskad rumstemperatur. Under några få dagar varje år, speciellt under övergångsperioder (t.ex. vår/höst), kommer temperaturen att stiga eller sjunka under den förväntade temperaturen. Det här händer när vädret förändras snabbare än vad centralenheten hänger med, exempelvis under perioder av plötsligt starkt solljus eller markant sjunkande temperatur. Torrt golvvärmesystem har en relativt kort svarstid. Det tar vanligtvis ungefär 20 minuter för systemet att uppnå önskad rumstemperatur för varje justerad grad.

  Kan jag använda mig av perioder då temperaturen sänks när jag har golvvärme?

  Ja, det kan du göra så länge du har följande i åtanke:

  Tung golvvärme

  Vi rekommenderar en lång period då temperaturen sänks (minst sju timmar), med en något lägre ekonomitemperatur inställd. Skillnaden mellan komforttemperatur och ekonomitemperatur skall helst inte vara mer är 1-2 grader. Om du sänker temperaturen för mycket kommer systemet att förhindras från att nå den låga temperaturen och energibesparingen kommer att misslyckas. Om du försöker att uppnå för hög sänkning av temperaturen så medför det en risk för att värmekällan (t.ex. en brännare) inte arbetar effektivt. Detta kommer att påverka din energianvändning negativt.

  Torrinstallerad golvvärme

  Vi rekommenderar en lägre ekonomitemperatur för en eller två förlängda perioder. Skillnaden mellan komfort- och ekonomitemperatur skall helst inte vara mer än 3-4 grader, eftersom systemet inte kommer kunna hänga med annars. Om du försöker att uppnå för hög sänkning av temperaturen så medför det en risk för att värmekällan (t.ex. en brännare) inte arbetar effektivt. Detta kommer att påverka din energianvändning negativt. 

  Jag har trådlösa batteridrivna rumstermostater. Vad händer när batterierna dör?

  När de batteridrivna enheterna håller på att få slut på ström så utlöses ett larm. Systemet har en förmåga att inte glömma inställningar även om en enhet tillfälligt är utan ström. Om en batteridriven enhet blir helt utan ström ställer enheten in temperaturen i rummet på en viss nivå innan batterierna tar slut.

  Om du upplever att batterilivslängden är mindre än 2 år kan det ha flera troliga orsaker:

  • Uppladdningsbara batterier används. Lösning: Byt till icke uppladdningsbara alkaliska batterier.
  • Batterierna är för gamla (även batterier har bäst före-datum). Lösning: Byt till icke uppladdningsbara alkaliska batterier.
  • Gäller endast trådlösa system: Instabilt trådlöst nätverk. Lösning: Kontakta installatören. Om det trådlösa nätverket är instabilt kommer rumsenheten att kommunicera oftare än normalt, vilket leder till ökad batteriförbrukning.

  Hur kan jag spara energi?

  Varför upprätthålla en hög temperatur när du inte är hemma? Genom att sänka rumstemperaturen med en grad minskar dina uppvärmningskostnader med cirka 5 %. Därför är det logiskt att börja använda program som sänker temperaturen under vissa tider. Om du har vattenburen golvvärme bör du inte sänka temperaturen med mer än 1–2 ˚C, eftersom avsvalnings- och uppvärmningstiden är så lång.

  Hur når jag rätt temperatur?

  Rumstemperaturen är för hög:

  • Gäller endast batteridrivna enheter: När batterinivån börjar bli låg ställer enheten automatiskt in temperaturen på en viss nivå innan batterierna tar slut. Lösning: Byt ut batterierna
  • Någon kan ha ställt in rumsenheten på för hög temperatur. Lösning: Sänk rumstemperaturen
  • Högt upptag av solenergi i lågenergihus. Lösning: Solskyddsgardiner/persienner

  Rumstemperaturen är för hög:

  • Värmekällan avger ingen eller för lite värme. Lösning: Kontrollera om värmekällan är aktiv och höj tilloppstemperaturen. Obs! Ökning av tilloppstemperaturen gör att värmekällan blir mindre energieffektiv, särskilt om värmekällan är en värmepump. Det kan också leda till att rumstemperaturen varierar mer.
  • Även värmekällan drivs enligt ett automatiskt temperaturminskningsschema. Lösning: Inaktivera värmekällans temperaturminskningsschema om det krockar med önskad drift.
   • Cirkulationspumpen är defekt. Lösning: Kontrollera cirkulationspumpen. Kontakta installatören vid behov.
  • Rumstermostaten är för lågt inställd. Lösning: Ställ in termostaten på önskad temperatur, om möjligt i 0,5-graderssteg.
  • Om rumstemperaturen aldrig nått önskad nivå kan det bero på en feldimensionerad värmeavgivare (för långa eller korta rör) eller bristfällig hydraulisk balansering (otillräckligt vattenflöde till golvvärmekretsen). Lösning: Kontakta installatören

Socialisera Delta

Vill du diskutera med oss?

Lär känna oss och delta i samtalet
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Accept-Language", "Host", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE", "HTTP_HOST", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/products/floorheating/faq/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "3.208.22.127", "UserHostName": "3.208.22.127", "UserLanguages": [ "en-US", "en;q=0.5" ] }