Att köpa värmepump – en checklista

 • Checklista innan du köper en värmepump

  Innan du köper en värmepump finns det ett antal kontrollfrågor att ta ställning till. Ta en tur i vår onlineguide om värmepumpar.

   

 • Utvärdering av nuvarande värmesystem

  Oftast byter man värmepump på grund av höga uppvärmningskostnader. Gör en kostnadsanalys för det föregående året och längre tillbaks i tiden så att en ovanligt mild eller ovanligt kall vinter inte ger dig fel bild av ditt värmebehov.

  Om du planerar att uppgradera ditt uppvärmningssystem, fundera på förnybar, lättanvänd uppvärmning som klarar vinterns kallaste dagar. 

  Brännare och oljetankar tar upp stor plats. En värmepump tar upp mindre än en halv kvadratmeter, vilket frigör värdefulla ytor.

 • Värmeutvinningsprincip

  Luftvärme kräver ingen borrning eller utläggning av slangar och är en perfekt lösning när tomtytan är begränsad, och du funderar på att uppgradera delar av ditt uppvärmningssystem – värmepump + befintligt system.

  Mark-/berg-/jordvärme är en stabil värmekälla. Ett eller fler hål borras ner i marken. utan att du behöver gräva upp trädgården. 

  Bergvärme innebär att en lång slang grävs ned i en slinga ca en meter under marken på din egendom. En del av tomten grävs upp och läggs sedan tillbaka. 

 • Dina uppvärmnings- och varmvattenbehov

  Tänk på hela hushållets varmvatten- och uppvärmningsbehov när du väljer värmepump.

  För mindre hushåll finns värmepumpar med kapacitet på 180 liter, inbyggd varmvattenberedare och möjlighet att lägga till ytterligare en tank. Här räcker det med en temperatur på 55–60 °C. En värmepump värmer radiatorer och våta golv oavsett den inställda tilloppstemperaturen, men om värmeförsörjningsledningen håller en högre temperatur än vad som krävs så behövs mindre energi, och effektivitetsgraden maximeras.

 • Kylning – komfort under hela året

  Utöver uppvärmning och varmvatten kan värmepumpen också erbjuda svalka inomhus genom passiv eller aktiv kylning under de varma sommarmånaderna.

  Passiv kylning åstadkoms genom att en kall vätska cirkuleras i slingan. Energianvändningen är jämförbar med kostnaden för att driva några glödlampor. Denna teknik kallas passiv kylning och kan användas med alla berg- och jordvärmepumpar. 

  Om den passiva kylningen inte räcker till kan värmepumpen producera mer kylning med hjälp av en kompressor.

 • Prestanda för konkurrerande värmepumpar

  COP (Coefficient of Performance) beskriver värmepumpens kapacitet att producera värme i relation till energin som krävs för att utvinna värmen. COP 4 innebär att 1 kW el ger 4 kW värmeenergi. Eftersom inomhus- och utomhustemperaturen skiljer sig är det viktigt att känna till pumpens genomsnittliga effektivitet året om, natt och dag. Värdet kallas SPF (Seasonal Performance Factor). Kontrollera hur effektiv pumpen är vid riktigt kallt väder. En bra värmepump ska utvinna energi även vid -20 °C.

 • Värmepumpsstorlek och förväntade energibesparingar

  En större värmepump kostar mer men är billigare i drift, och en mindre värmepump kostar mindre men är dyrare i drift. En korrekt dimensionering ger därför en optimal balans mellan investering och drift.

  En ny värmepump sänker uppvärmningskostnaderna med 50–75 % jämfört med en gammal värmepump. Faktorer som påverkar effekten: husets skick, det aktuella värmesystemet, utomhustemperaturen, klimatzonen och priset för energislaget du använder.

  Obs! En bra värmepumpsinstallation ökar värdet på ditt hus.

 • Jämför olika erbjudanden

  Jämför kostnader! Det kan gälla allt från totalkostnad för en allomfattande installation till urkoppling och bortforsling av den gamla brännaren. En billigare värmepump ska vara tillräckligt kraftfull för att värma upp ditt hus. Ett lockande inköpspris kan innebära högre driftskostnader.

  Värmepumpen är en del av ett värmesystem, där även ett värmedistributionssystem och en jord- eller bergvärmekälla ingår. En bra produkt och en pålitlig leverantör för hela installationen är nyckeln till framgång. 

 • After Sales

  På det stora hela ska en värmepump kunna köras året runt utan att det krävs något underhåll, men ibland behövs det service. Då är en pålitlig återförsäljare viktigt.

  När det gäller garantiavtal ska du inte låta dig luras av längden på försäkringsperioden utan kontrollera vad som faktiskt täcks. Det är viktigt att försäkringen täcker hela produkten och inte bara kompressorn.

  Be om fjärrstyrning. Då kan du t.ex. höja temperaturen i ditt hus via Internet när du är på väg hem efter en veckas semester.

Socialisera Delta

Vill du diskutera med oss?

Lär känna oss och delta i samtalet
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/products/heatpumps/buying-a-heat-pumps---the-checklist/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "54.161.100.24", "UserHostName": "54.161.100.24", "UserLanguages": null }